ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก

ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก

 สุนัข                       อ่านว่า                   สุ- นัก

เชื้อโรค                 อ่านว่า                   เชื้อ – โรก

บริโภค                   อ่านว่า                   บอ – ริ โภค

ความสุข                อ่านว่า                   ความ – สุก

วิหค                        อ่านว่า                   วิ – หก

วัคซีน                     อ่านว่า                   วัก – ซีน

บริจาค                    อ่านว่า                   บอ – ริ – จาก

สุขภาพ                 อ่านว่า                   สุก – ขะ – พาบ

พรรคพวก             อ่านว่า                   พัก – พวก

สามัคคี                   อ่านว่า                   สา – มัก – คี

โชคดี                     อ่านว่า                    โชก – ดี

ตัวเลข                   อ่านว่า                   ตัว – เลก

บุคคล                     อ่านว่า                   บุก – คน

เมฆ                        อ่านว่า                   เมก

ประโยค                 อ่านว่า                   ประ – โหยก

สมัคร                     อ่านว่า                   สะ – หมัก

ประมุข                  อ่านว่า                   ประ – มุก

อัคคีภัย                  อ่านว่า                   อัก – คี – ไพ

เทคโนโลยี            อ่านว่า                   เทก – โน – โล – ยี

อบายมุข                อ่านว่า                   อะ- บาย – ยะ – มุก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: