Monthly Archives: สิงหาคม 2011

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ


                                                         มาตราแม่กบ
มาตราแม่กบ คือ  คำที่มีตัว  บ  สะกด  หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน  บ  สะกด   ได้แก่  ป   พ   ฟ  ภ
ตัวอย่างคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ
ป    สะกด   ธูป   บาป   รูป   สาปแช่ง สรุป   บุปผา   สัปดาห์  คำสาป ทวีป เทป
พ   สะกด   เคารพ     ลพบุรี คำศัพท์   อพยพ   อาชีพ รูปภาพ  ทัพพี   โทรศัพท์

ทรัพย์สิน   ปรินิพาน  สุภาพ  กองทัพ   ประสพ   ยาเสพติด

สภาพ    กรุงเทพฯ  สุขภาพ  มิตรภาพ   เซฟข้อมูล

ฟ  สะกด  เสิร์ฟ   บุฟเฟ่ต์ ร่มชูชีพ ไมโครเวฟ   ลิฟต์ ยีราฟ  กราฟ
ภ  สะกด  โลภ   นภ   ปรารภ
 

ดาวโหลดแบบฝึกหัด 

%d bloggers like this: