Daily Archives: 05/07/2012

แบบฝึกหัดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน


มาตราแม่กบ


มาตราแม่กบ คือ คำที่มีตัว สะกด หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด ได้แก่ ป พ ฟ ภ

ตัวอย่างคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ

สะกด ธูป บาป รูป สาปแช่ง สรุป บุปผา สัปดาห์ คำสาป ทวีป เทป

สะกด เคารพ ลพบุรี คำศัพท์ อพยพ อาชีพ รูปภาพ ทัพพี โทรศัพท์
ทรัพย์สิน ปรินิพาน สุภาพ กองทัพ ประสพ ยาเสพติด สภาพ
กรุงเทพฯสุขภาพ มิตรภาพ เซฟข้อมูล

สะกด เสิร์ฟ บุฟเฟ่ต์ ร่มชูชีพ ไมโครเวฟ ลิฟต์ ยีราฟ กราฟ

สะกด โลภ นภ ปรารภ

 

%d bloggers like this: