ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด

ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด

สัจจะ                     อ่านว่า                   สัด   -   จะ

ตำรวจ                   อ่านว่า                   ตำ   -   หรวด       

อุจจาระ                 อ่านว่า                   อุด   -   จา   -   ระ

เพชร                      อ่านว่า                   เพ็ด

ประโยชน์              อ่านว่า                   ประ   -   โหยด

ก๊าซ                        อ่านว่า                   ก๊าด

กฎหมาย               อ่านว่า                   กด   -   หมาย       

ปรากฏ                   อ่านว่า                   ปรา   กด

ประเสริฐ               อ่านว่า                   ประ   -   เสิด

สำเร็จ                     อ่านว่า                   สำ   -   เหร็ด

ครุฑ                       อ่านว่า                   ครุด                       

สวิตซ์                    อ่านว่า                   สะ   -   วิด

อนุญาต                 อ่านว่า                   อะ   -   นุ   -   ยาด

ธนบัตร                  อ่านว่า                   ทะ   -   นะ   -   บัด

ตักบาตร                อ่านว่า                   ตัก   -   บาด

ปฏิบัติ                    อ่านว่า                   ปะ   -   ติ   -   บัด 

ธรรมชาติ              อ่านว่า                   ทำ   -   มะ   -   ชาด

อุบัติเหตุ                อ่านว่า                   อุ  - บัด  ติ  - เหตุ

สาเหตุ                   อ่านว่า                   สา   -   เหด

อุโบสถ                   อ่านว่า                   อุ   -   โบ   -   สด

อุทยาน                  อ่านว่า                   อุด   -   ทะ   -   ยาน

ปฏิเสธ                   อ่านว่า                   ปะ   -   ติ   -   เสด

เทศนา                   อ่านว่า                   เทด   -   สะ   -   หนา

โทรทัศน์                อ่านว่า                   โท    ระ   -   ทัด

พลาสติก               อ่านว่า                   พลาด   -   สะ   -   ติก

แก๊ส                        อ่านว่า                   แก๊ด

ปัสสาวะ                อ่านว่า                   ปัด   -   สา   -   วะ

เศรษฐี                    อ่านว่า                   เสด   -   ถึ

อธิษฐาน                อ่านว่า                   อะ   –   ทิด  –   ถาน

About these ads

About krooamporn

teacher

Posted on 06/07/2012, in ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,391 other followers

%d bloggers like this: