การเตรียมดินในการปลูกมะนาว

1. พื้นที่ลุ่ม เตรียมพื้นที่โดยการทำคันดินใหัมีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้ำท่วม 50 เซนติเมตร ดินที่ใช้ปลูกควรสมบูรณ์ โดยอาจจะนำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมลงไปในดินที่จะใช้ปลูก แทงร่องหรือซอยร่องทำประตูน้ำเพื่อ ระบายน้ำเข้าออก ขนาดร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก 5X5 เมตร
2. พื้นที่ดอน ควรไถพรวนเพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 – 6 x 6 เมตร ทั้งนี้ขื้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรเพิ่มปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมดินไปด้วย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
3.การปลูกมะนาวท่อซีเมนต์ การเตรียมวงบ่อซีเมนต์ที่มีขนาดที่เหมาะสม ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80-100 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่ด้านล่างหรือก้นวงบ่อ มีแผ่นซีเมนต์กลมวางรองอยู่ชนิดที่ไม่เชื่อมกับวงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่รดลงไปขังอยู่ชนิด ด้านล่าง และมิให้รากมะนาวแทงลงดินนอกก้นบ่อและแต่ละบ่อควรวางห่างกัน ประมาณ 1.5 เมตร นำดินมาผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตามอัตตราส่วนที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพดินที่เรานำมาใช้ปลูก

soil2การปลูกต้นไม้สิ่งสำคัญก็คือดินที่จะปลูก หากดินดีอุดมสมบูรณ์ก็แทบไม่ต้องใส่อะไรลงไปเพิ่มเติมเลยแต่ถ้าหากดินไม่ดี ก็ต้องมีการเตรียมดินก่อนที่จะปลูกต้นมะนาวลงไปเพื่อความเจริญเติบโตได้เร็วดินมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 50 % ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงดิน ซึ่งเป็นการเตรียมดินก่อนปลูก โดยมีส่วนผสมดังนี้
1. หน้าดินที่สวน
2. มูลวัวแห้ง
3. เปลือกถั่ว
โดยใช้ทั้ง 3 อย่าง ประมาณอย่างละเท่าๆกัน ผสมให้เข้ากัน แค่นี้ก็เป็นดินที่พร้อมจะปลูกต้นมะนาวได้แล้วครับ (หากเปลือกถั่วไม่มี ก็ใช้ใบฉำฉาแห้ง (ใบก้ามปู) หรือใบไม้แห้งอื่ถ้าใบใหญ่ต้องมาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนใช้แทนก็พอได้ )

ขอบคุณข้อมูล : kru-dang.com

About ครูอัมพร

teacher

Posted on 23/02/2015, in การทำสวนมะนาว. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: