Category Archives: การทำสวนมะนาว

การบังคับมะนาวให้ออกผลนอกฤดูกาล


การบังคับมะนาวให้ออกผลนอกฤดูกาล มีดังนี้คือ

การปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาว การที่จะให้ต้นมะนาวออกดอกได้ดีตามต้องการจึงจำเป็นต้อง กำจัดดอกและผลอ่อนที่ไม่ต้องการในฤดูกาลนั้นออก ทิ้งไปเสียก่อน การตัดแต่งกิ่งนอกจากจะเป็นการกำจัดดอกและผลอ่อนออกไป ได้บางส่วนแล้ว ยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้มีการผลิยอดอ่อนใหม่ ที่ค่อนข้างสม่ำเสมออีกด้วย ผลมะนาวที่ออกจากกิ่งใหม่จะเป็นผลที่มีคุณภาพดีที่สุด ส่วนผลที่ออกมาจากกิ่งเก่าจะมีคุณภาพด้อยลงมา และผลที่มีคุณภาพต่ำสุด คือผลที่ติดบริเวณต้น ภายหลังจากตัดแต่งแล้ว ดอกและผลอ่อน ที่เหลือก็สามารถใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือฮอร์โมนมาช่วยได้ หรืออาจกระทำการพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโต เพื่อกำจัดดอกและผลอ่อนให้หลุดร่วง ไปก่อนแล้วจึงดำเนินการตัดแต่งกิ่งในภายหลัง พร้อมทั้งกำจัดผลที่ยังเหลือตกค้างอยู่ออกไป การตัดแต่งกิ่งเพื่อกำจัดดอก และผลอ่อนพร้อมทั้งการกระตุ้นให้เกิดยอดใหม่นั้น ไม่ควรตัดลึกมาก ควรจำกัดอยู่ที่ปลายกิ่งระดับ 5-10 ซม. หากตัดลึกมากแล้วจะเกิดกิ่งกระโดงแทน ทำให้เสียโอกาสการออกดอกไป

สารควบคุมการเจริญเติบโตเหล่านี้เท่าที่มีรายงานผลการทดลองใช้เพื่อการปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาวนั้นมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ NAA เข้มข้น 2,000 ppm 1/ สามารถปลิดดอกและผลอ่อนในระยะกลีบดอกโรย (petal fall) และระยะที่ผลมีอายุ 2-3 สัปดาห์ได้ดีกว่าระยะที่เป็นตาดอกและระยะดอกบาน อย่างไรก็ตาม การใช้ NAA ในความเข้มข้นระดับนี้ ไม่สามารถกำจัดดอก และผลอ่อนให้หมดไปได้ตามต้องการ การใช้ความเข้มข้นที่สูงมากกว่านี้ อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษกับต้นมะนาวได้ สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปลิดดอกและผลอ่อนของมะนาวnokrudu2

สูตรปุ๋ยบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูกาล
มูลไก่ 5 กิโลกรัม
กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
ยาเส้นฉุน (ยาสูบ) 1 กิโลกรัม
น้ำหมัก พค.2 จำนวน 100 ซีซี.
น้ำ 100 ลิตร
วิธีการทำและการนำไปใช้
นำเอาส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกัน แล้วหมักทิ้งไว้ 1 คืนนำส่วนผสมที่ได้หมักไว้ จำนวน 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 200 ลิตร ใช้ฉีดพ้นในช่วงเช้าติดต่อกัน 3 วัน อีกประมาณ 10-15 วันดอกก็จะออก และเราก็เตรียมรับรายได้จากมะนาวนอกฤดูกาลกันได้เลย

การเตรียมดินในการปลูกมะนาว


1. พื้นที่ลุ่ม เตรียมพื้นที่โดยการทำคันดินใหัมีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่า แนวระดับน้ำท่วม 50 เซนติเมตร ดินที่ใช้ปลูกควรสมบูรณ์ โดยอาจจะนำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมลงไปในดินที่จะใช้ปลูก แทงร่องหรือซอยร่องทำประตูน้ำเพื่อ ระบายน้ำเข้าออก ขนาดร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7 เมตร ใช้ระยะปลูก 5X5 เมตร
2. พื้นที่ดอน ควรไถพรวนเพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 – 6 x 6 เมตร ทั้งนี้ขื้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรเพิ่มปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมดินไปด้วย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
3.การปลูกมะนาวท่อซีเมนต์ การเตรียมวงบ่อซีเมนต์ที่มีขนาดที่เหมาะสม ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80-100 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่ด้านล่างหรือก้นวงบ่อ มีแผ่นซีเมนต์กลมวางรองอยู่ชนิดที่ไม่เชื่อมกับวงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่รดลงไปขังอยู่ชนิด ด้านล่าง และมิให้รากมะนาวแทงลงดินนอกก้นบ่อและแต่ละบ่อควรวางห่างกัน ประมาณ 1.5 เมตร นำดินมาผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตามอัตตราส่วนที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพดินที่เรานำมาใช้ปลูก

soil2การปลูกต้นไม้สิ่งสำคัญก็คือดินที่จะปลูก หากดินดีอุดมสมบูรณ์ก็แทบไม่ต้องใส่อะไรลงไปเพิ่มเติมเลยแต่ถ้าหากดินไม่ดี ก็ต้องมีการเตรียมดินก่อนที่จะปลูกต้นมะนาวลงไปเพื่อความเจริญเติบโตได้เร็วดินมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 50 % ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงดิน ซึ่งเป็นการเตรียมดินก่อนปลูก โดยมีส่วนผสมดังนี้
1. หน้าดินที่สวน
2. มูลวัวแห้ง
3. เปลือกถั่ว
โดยใช้ทั้ง 3 อย่าง ประมาณอย่างละเท่าๆกัน ผสมให้เข้ากัน แค่นี้ก็เป็นดินที่พร้อมจะปลูกต้นมะนาวได้แล้วครับ (หากเปลือกถั่วไม่มี ก็ใช้ใบฉำฉาแห้ง (ใบก้ามปู) หรือใบไม้แห้งอื่ถ้าใบใหญ่ต้องมาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนใช้แทนก็พอได้ )

ขอบคุณข้อมูล : kru-dang.com

%d bloggers like this: